Privacy statement

General

This website (excluding linked sites) is controlled by Go-Tan BV.
In dit privacy statement vindt u, onder andere, informatie over welke gegevens wij verzamelen, op welke manier wij dat doen en hoe wij deze gegevens vastleggen en gebruiken.

Waarom verzamelt Go-Tan BV gegevens?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens, zoals naam en e-mailadres, in te voeren. Zoals op de website omschreven doen wij dit met de volgende doeleinden:

  • De gegevens worden door ons gebruik om mee te kunnen doen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden, zodat wij u zo snel en goed mogelijk van dienst kunnen zijn;
  • Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie, nieuwsbrief, servicebericht of andere boodschappen te sturen over Go-Tan BV en/of haar producten;
  • Voorts kunnen wij uw gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Deze gegevens gebruiken wij voor marketingdoeleinden;

Wanneer je je aanmeldt bij de Go-Tan Facebookpagina, Hyves of Twitter kunnen onder (persoons)gegevens ook gegevens worden verstaan die je op deze pagina’s deelt, zoals je nickname, profielfoto, geslacht en overige informatie die je expliciet met Go-Tan deelt.

Bescherming gegevens

Uw (persoons)gegevens worden door Go-Tan BV met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door technische en organisatorische maatregelen. Go-Tan BV houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Go-tan BV verstrekt uw gegevens niet

Go-Tan BV zal uw persoonlijke gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, niet aan derden verstrekken of verkopen,tenzij wij daartoe verplicht worden gesteld middels een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dergelijke gevallen zal Go-Tan BV uw gegevens uitsluitend onder stricte voorwaarden verstrekken, waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat geplaatst wordt op de computer van de bezoeker. Er zijn verschillende soorten cookies. Er zijn zogenaamde technische cookies, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat tijdens een bezoek aan een webshop de items in het winkelmandje worden onthouden, en er zijn tracking cookies. Het plaatsen van technische cookies is toegestaan zonder toestemmingsverzoek.

Op Go-Tan.nl worden alleen maar technische cookies gebruikt. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de site.

Is Go-tan BV verantwoordelijk voor andere websites?

Deze website bevat verwijzingen naar Facebook, Hyves en Twitter (door middel van hyperlinks). Hoewel Go-Tan BV verantwoordelijk is voor de inhoud van deze webpagina’s en overige toepassingen is Go-Tan BV echter niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Voor meer informatie over gebruik en toegang van de Facebook-, Hyves- en Twitterpagina’s verwijzen wij u door naar de voorwaarden op:

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht te allen tijden Go-Tan BV te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt en deze desgewenst aan te (laten) passen. Go-tan BV zal binnen 6 weken (schriftelijk) op dit verzoek reageren.

Wijzigingen

Go-Tan BV heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Vragen

Mocht u vragen hebben betreffende dit privacy statement dan kunt u contact opnemen via info@go-tan.nl